APS CSPP Working GroupFull NamePositionTerm StartTerm End
Yulin JiaChair8/14/20148/1/2022155347
Weidong ChenMember8/14/20148/12/2020026181
Xianming ChenMember8/14/20148/12/2020072730
Baozhu GuoMember8/14/20148/12/2020028482
Liyun GuoMember8/14/20148/12/2020028483
Yan LiuMember8/14/20148/12/2020220973
Jenifer H. McBeathMember8/14/20148/12/2020031400
Xiao-Wen WangMember8/14/20148/12/2020227009
Xueyan WangMember8/14/20148/12/2020225068
Zhongguo XiongMember8/14/20148/12/2020036681
Liming YangMember8/14/20148/12/2020227750
Xin-Gen ZhouMember8/14/20148/12/2020099297